top of page

Merkezimizde Uygulanan Terapi Hizmetleri

Bireysel Terapi

doğum, doğuma hazırlık, destek, doğum destekçisi, doula

Bireysel terapi, davranış değişikliğini kolaylaştırarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen terapist ve danışan arasında güven ilişkisiyle oluşan terapotik süreçtir. Terapi sürecinde danışanlar kendileriyle ve kaçındıkları erteledikleri sorunlarla yüzleşme fırsatı bulurlar. Kişinin değiştirmek istediği davranış yada rahatsızlıklar terapi sürecindeki teknikler ile daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Doğru zamanda atılan adımlarla kendisine şefkat duymaya, benlik saygısını artırmaya, karar verme durumlarını daha kolay atlatmaya başlar. Yaşadığı sorunların çözüm yollarının kendi içinde var olduğunu keşfeder ve bu kaynakları nasıl kullanması gerektiğini öğrenir.

Bireysel terapi, tanısı konmuş (depresyon, anksiyete boz.,kişilik bozuklukları v.b.) ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı gibi, ilişki sorunları, stresle veya öfkeyle başa çıkma, kariyer planlama gibi diğer kişisel gelişim alanlarında da rahatlıkla kullanılabilir. İster ruhsal alandaki sorunlar, ister kişisel gelişim alanı olsun işlevselliğimizi kaybetmemize neden olabilecek ve hayat kalitemizi olumsuz etkileyen bu durumlar için hiç vakit kaybetmeden terapi desteği alabilirsiniz.

Aile Terapisi

Aile terapisi aile üyeleri arasında ki iletişimin kalitesini artıran ve çatışmaların üstesinden gelmelerinde yardımcı olan bir psikoterapi hizmetidir. Farklı şekilde düşünen konuşan, farklı duygulara ve endişelere sahip olan aile bireyleri her zaman birbirinden farklıdır. Hastalık, işsizlik, taşınmak, aileye yeni üyelerin katılması, boşanmak, doğumlar veya ölümler gibi bazı yaşam evreleri aile bireyleri üzerinde farklı farklı etkiler oluşturabilir. Bazen aile bireylerinin bu yaşam evrelerine rahatlıkla adaptasyon sağlarken, bazı aileler bu konu hakkında desteğe ihtiyaç duyabilirler. Aile terapisi ile yakın ilişkilerde olan insanların birbirlerine yardımcı olabilmelerine yardımcı olur.

doğum, doğuma hazırlık, destek, doğum destekçisi, doula
doğum, doğuma hazırlık, destek, doğum destekçisi, doula

Çalıştığım Diğer Alanlar

- Bireysel Terapiler (kişisel gelişim, iletişim veya depresyon, kaygı bozuklukları, hasta psikolojisi,
   panik atak vb. ) 
- Aile İlişkileri ve Boşanma
- Ergenlerde ve çocuklarda yaşanan Korku ve Kaygı Bozuklukları
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
- Ortopedik Engelli Bireylerde Görülen, Duyusal, Davranışsal ve Sosyal Problemler
- Okul Öncesi Okullarda Eğitim ve Aile Danışmanlığı
bottom of page