top of page

Hamile & Doğum Terapisti

Doğum ve hamilelik sürecinde uygulanan terapiler sanıldığı gibi bir soruna bağlı olarak yapılan terapiler değildir.

Doğum Psikoloğunun görevi daha anne ve baba olmaya karar verdiği anda başlar ve hamilelik öncesi ve sonrasında da devam eder.

Tüm bu süreç boyunca ve özellikle doğumda çok değerli görevler üstenir.

Bunlardan bazıları;

 • Doğum ortamının duygusal ve enerji boyuttaki temizliğini sağlar,

 • Anne, baba ve hatta ailedeki küçükler ve büyükler dahil doğumla fiziksel ya da duygusal bir ilişkisi olan herkesi doğumla alakalı çok yönlü hazırlar,

 • Doğum sürecinde annenin moral ve enerji olarak her daim sürecin ihtiyacı olan boyutta tutabilir,

 • Doğum sürecinde annenin ve sonra diğer tüm ekibin ve aile bireylerinin duygusal ihtiyaçlarını gözlemler ve onlara yardımcı olur,

 • Doğum sonrasında bebeğin duygusal ihtiyaçlarına uygun bakım ve ilginin ivedilikle verilmesini sağlar.

 

Kısacacı; doğum duygularla ilerler ve bu durumda doğum psikoloğu doğumun en önemli ihtiyaçlarındandır.

doğum psikoloğu kıbrıs
doğum, doğuma hazırlık, destek, doğum destekçisi, doula

Doğum Psikoloğunun Görevleri

 • Gebe kalmadan önce kadın ve erkeğin ebeveyn olmak isteme sebeplerini araştırır. Anne baba rolüne geçmeye hazırlık gebe kalmadan önce başlarsa çok iyi olur.

 • Gebe kaldıktan sonra gebeliğin çeşitli dönemlerindeki psikolojik dalgalanmaları inceler ve gebe ile bunlara netlik kazandırır.

 • Gebenin kendi doğum hikâyesini paylaşır ve üzerinde çalışılması gerekenlerle çalışır.

 • Özellikle gebenin doğum travması varsa doğuma girmeden çözümlenmesini sağlar.

 • Gebenin eşi ile ilişkisine bakar ve gerekirse ilişkinin kalitesine destek olunur.

 • Gebenin kendi ve eşinin ailesiyle ilişkisi incelenir, kendi ailesiyle ilişkisinde bir sorun var ise doğuma kadar çözümlenir..

 • Gebenin doğumla alakalı veya doğum sonrası ile ilgili kaygıları veya korkuları varsa giderilir.

 • Gerekirse telkin, hipnoz çalışmaları ile gebenin gevşemesi ve doğuma hazırlanması sağlanır.

 • Gebenin ve babanın doğumdaki ihtiyaçları, istekleri, doğum tercihleri sıralanır.

 • Baba adayı ile görüşme yapılır, doğuma girse de girmese de genel olarak eşine olan desteği önemlidir. Doğum esnası ve doğum sonrası ile ilgili baba adayının da varsa endişeleri ortadan kaldırılır.

 • Gebenin özellikle annesi ile ve / veya ailedeki en yakın kadınlarla ( abla, kardeş, görümce)  tanışır, gebe ile ilişkileri  ve doğumla ilgili onu etkileme derecelerine bakılır. Doğum anı ve mahremiyetle ilgili bilgilendirme yapılır. Gebenin ve baba adayının ihtiyacına göre ailelerin ne zaman hastaneye çağırılacağı, nasıl çağırılacağı anlatılır, doğum takımının çalışmasından, ebe, doktor ve doğum psikologunun ayrı ayrı görevlerinden bahsedilir.

 • Tüm hamilelik boyunca hamile psikologu doğumda gebenin, doktorun, ebenin işine yarayacak tüm bilgileri sonradan analiz etmek için toplar.

 • Hamilelik boyunca gebenin doktoru ve ebesiyle olan ilişkisini de dengeler.

bottom of page